הפחתה בעלויות בנקאיות

התייעלות מול הבנק- הכלי שלך לאופטימיזציה בפעילות הבנקאית

מהלך השנים האחרונות פותח בחברת יחסים פיננסיים מודל באמצעותו מצליחה החברה להפחית עלויות ולייעל באופן משמעותי את הפעילות מול המערכת הבנקאית בכל חשבון בנק עסקי שנבדק. המידע הרב והזמין שנצבר בחברה בליווי מאות חברות וארגונים גדולים בישראל, בשילוב עם היכרות מעמיקה עם מבנה המערכת הבנקאית, מנגנוני החיובים והזיכויים בבנקים, מביאים את לקוחותינו לחיסכון מהותי בהוצאות וייעול מערך העבודה הכולל.

מבין התחומים הנבדקים:
 • ניתוח אשראי- בחינת סיכוני אשראי, מערך שעבודים (כלליים וספציפיים), כלי אשראי, מרווחי ריבית, חישוב/ זקיפת ריבית
 • עמלות בפעילות האשראי- עריכת מסמכים, הקצאת מסגרת, הקצאת אשראי, דמי טיפול
 • פעילות במטבע חוץ- העברות מט"ח, סחר חוץ, המרות מטבע, הודעות שונות
 • עמלות גבייה מלקוחות- מס"ב, שיקים, מזומן, העברות, שוברים
 • ערבויות בנקאיות- מנגנוני חיוב וזיכוי, שיעורי העמלה, עריכות מסמך, הקצאות מסגרת
 • פעילות קרדיטורית- ניירות ערך, פעילות בפיקדונות, מנגנוני זיכוי, מרווחי ריבית, חישוב ריבית
 • עמלות שוטפות- רישומי פעולות, דמי ניהול שונים ושירותים בנקאיים נוספים רבים ​
תהליך הפחתת עלויות
 • פגישת ייעוץ ראשונית ובחינת היתכנות
 • אבחון הפעילות תוך איתור חיובי יתר וניתוח פוטנציאל ההחזר הצפוי
 • בחינה של מבנה האובליגו אל מול הביטחונות, רמת סיכון הענף, מערכת השעבודים (שוטפים, ספציפיים או שליליים), כלי אשראי ומאזני הצמדה, דוחות כספיים, התניות פיננסיות (חיוביות ושליליות) ועוד.
 • עריכת דו"ח פיננסי מקיף עם המלצות לדרכי הפעולה והגשתו ללקוח
 • ליווי החברה ליישום ההמלצות
 • ניתוח תשובת הבנק
 • בקרה בנקאית וליווי היישום​
למי השרות מתאים?
מנכ"לים ומנהלי כספים בחברות גדולות ובינוניות עם פעילות בנקאית מהותית ומגוונת, אשר מעוניינים לקבל ניתוח מקיף ומעמיק על העלויות הגלויות והנסתרות בגין הפעילות הבנקאית של החברה, ואנליזה ממוקדת על אפשרויות לייעול הפעילות מול המערכת הבנקאית ולחיסכון בעלויות הבנקאיות של החברה. ​​

מה יוצא לי מזה?​
חיסכון בכסף הפחתה משמעותית של עלויות הבנק והעלאת הכנסות המימון לרבות עמלות וריביות, מנגנוני המרות מטבע והעברות, תוך התאמת כלים בנקאיים מתקדמים בהתאם להיקף ואופי פעילות הלקוח. ​

חיסכון בזמן בקרה על חיובי בנק מורכבים תוך שימת דגש על מעורבות מינימאלית של נושאי המשרה בארגון. ​

קבלת מידע שוטף התראה בזמן אמת על שינויים בתעריפים ובהגדרות הפעולות, שינויים רגולטורים ותקינה, שינויים באופן חישובי הריבית והעמלות (שערי המרות, ימי ערך, מדרגים שונים) ועוד.
דילוג לתוכן